Tamamıyla kendi üretimimiz olan erkek buzağılarımız besi barınaklarında besiye çekilmekte ve piyasaya arz edilmektedir.