Hayvan barınaklarında oluşan organik gübre sıyırıcılar vasıtasıyla aktarım kanalına ve oradan da organik gübre havuzuna alınmaktadır. Separatör sistemi vasıtasıyla katısı ve sıvısı ayrılan organik gübre gerek şirketimizin kendi tarlalarında değerlendirilmekte, gerekse dışarıya arz edilmektedir.