Çiftliğimizin müştemilatı olarak toplam 1MW kurulu güce sahip güneş enerjisi tesisimiz aynı arazi üzerinde yer almaktadır.